10.10.2016

Tuesday 31st August, 2021

Timor-Leste ho Austrália konkorda ba pakote medida integradu ida hodi kria kondisaun hodi hetan akordu ida ba fronteiras marítimas.